Digitale toegankelijkheid is belangrijk. We willen dat iedereen onze website kan raadplegen. Ook mensen met een functiebeperking. Daarnaast willen we dat iedereen de informatie op onze website begrijpt. Kom je een pagina tegen die niet toegankelijk is? Je kunt dit dan aan ons doorgeven.

Wettelijke verplichting

Alle websites van Nederlandse overheidsinstanties moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Deze wettelijke verplichting is vastgelegd in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid en later in de Wet Digitale Overheid. Onze Nederlandse wetgeving voor digitale toegankelijkheid is gebaseerd op internationale afspraken: het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking en de EU-richtlijn 2016/2102.

Toegankelijkheidsregister

Om aan deze verplichtingen te voldoen stel je als organisatie een toegankelijkheidsverklaring op. Deze publiceer je in het toegankelijkheidsregister. Bekijk onze verklaring.

We zijn op dit moment (maart 2021) bezig om offertes op te vragen bij onderzoeksbureaus om de toegankelijkheid van deze website te onderzoeken. We passen de verklaring aan zodra het onderzoek is ingepland én zodra het onderzoek is afgerond.