Organisatie

Bij de organisatie MijnGemeenteDichtbij werken ongeveer 450 medewerkers. Zij bedienen de besturen van de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel en de ruim 59.000 inwoners die daar wonen. De directie bestaat uit twee gemeentesecretarissen, namelijk: Astrid Kraal (gemeente Boxtel) en Marloes van Rijswijk (gemeente Sint-Michielsgestel).

Bestuur

Het bestuur van MijnGemeenteDichtbij bestaat uit een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. De colleges van burgemeester en wethouders van beide gemeenten vormen het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur kiest het dagelijks bestuur en wijst een voorzitter aan. Bekijk het college van de gemeente Boxtel. Bekijk het college van de gemeente Sint-Michielsgestel.

Onze missie

We leveren een bijdrage aan goed leven en werken in de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel. We werken voor onze inwoners, ondernemers, instellingen, colleges en raden van beide gemeenten.

Visie

Wij zijn een moderne, innovatieve, flexibele en schaalbare organisatie. Wij werken met passie voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en colleges en raden waaraan wij ons verbinden. We geven daarbij invulling aan onze missie. Ons werk houdt niet op bij de grenzen van onze gemeenten. Wij leveren een bijdrage aan grote thema’s om ons heen. Met plezier werken we in co-creatie binnen en buiten de organisatie, met wederkerigheid als insteek. We anticiperen op signalen van buiten. Samen zijn we trots op wat we bereiken. Wij werken integraal aan onze opgaven. Wij dienen de gemeenschap. We “geven ruimte” en we “werken mee” op een manier die zich kenmerkt door vernieuwen. Wij doen dat vanuit het principe “wat kan wel”, en zoeken met lef naar de mogelijkheden. Zo werken geeft iedereen goede energie.